Komu pomagamy?Jak powstał sekretariat?Jakie mamy zadania?Biuletyn formacyjny

 


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/ocd/szkaplerz.pl/public_html/aktualnosci/news/show.php on line 2

Życzenia na Wielkanoc 2024Niech chwalebnie Zmartwychwstały Chrystus zagości w naszych sercach,
a blask Jego Zmartwychwstania rozproszy wszelkie mroki.
Niech to Życie okaże się silniejsze od naszych lęków,
od wszystkich zagrożeń, smutków i nieszczęść.
Oby Miłość, silniejsza niż wojna czy śmierć,
przemieniała nasze serca i wzmacniała
- w dzisiejszym powikłanym świecie -
odwagę do dawania świadectwa
własnym życiem o zbawieniu.

Niech Maryja stojąca wiernie pod Krzyżem obdarza nadzieją
i otacza nas płaszczem swojej matczynej opieki.
Błogosławionych Świąt !


Wszystkim członkom Rodziny Szkaplerznej
życzę pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych
oraz obfitości paschalnych łask i mocy zaufania

z modlitwą w Wigilię Paschalną i błogosławieństwem +


o. Włodzimierz Tochmański OCD

Czerna, Pascha 2024

Konferencja na kwiecień
Szczepan T. Praśkiewicz OCD
MARYJA KARMELITAŃSKICH ZNAKÓW, IKON I MODLITW (1)

WSTĘP

Sobór Watykański II, który podjął dzieło odnowy Kościoła powszechnego, zachęcił wszystkich, „aby szczerze popierali kult Błogosławionej Dziewicy, szczególnie liturgiczny, a praktyki i zbożne ćwiczenia ku Jej czci, zalecane w ciągu wieków przez Urząd Nauczycielski, cenili wysoko” (LG 67). Z kolei papież Paweł VI, któremu przypadło przeprowadzić reformę soborową, w swym przesłaniu na Międzynarodowy Kongres Mariologiczny w Santo Domingo z 1965 roku zaznaczył, że Ojcowie Soborowi mówiąc o formach pobożności maryjnej zalecanych przez Kościół, mieli na myśli przede wszystkim „różaniec święty i szkaplerz karmelitański” (AAS 57 (1965) 376).

Szczególnym propagatorem nabożeństwa szkaplerznego był papież Jan Paweł II: nosił on szkaplerz osobiście, często o nim mówił, zachęcał do praktykowania nabożeństwa szkaplerznego i wydał o nim list apostolski, zatytułowany „Opatrznościowe wydarzenie łaski” (OWŁ). Także Benedykt XVI mówił o nabożeństwie do Matki Bożej Szkaplerznej, szerzonym w Kościele przez zakon karmelitański i przynoszącym owoce modlitwy, kontemplacji, służby Bogu i bliźnim (ORp 9-10 (2006) 48)

W niniejszym rozdziale naszego przedłożenia o Najświętszej Maryi Pannie w życiu Karmelu, zatytułowanym „Maryja karmelitańskich znaków, ikon i modlitw” omówimy maryjną symbolikę i wymowę teologiczną nie tylko karmelitańskiego szkaplerza, ale także płaszcza i herbu zakonnego, a nadto zagłębimy się nad wymową karmelitańskiej ikonografii,... [więcej]

Konferencja na marzec
Włodzimierz Tochmański OCD

Miłość miłosierna w sercu Kościoła


Gdy będziesz czynić miłosierdzie,
zadość czynić będziesz memu pragnieniu.
Jezus do Kunegundy Siwiec


Karmelitanka bosa z Francji z Lisieux św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Przenajświętszego Oblicza, patronka misji i doktor Kościoła, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i kochanych kobiet w Kościele i w świecie. Gdzie tkwi sekret duszy tej młodej dziewczyny, która zmarła w wieku 24 lat, a która za życia nie była znana prawie nikomu, poza wąską grupą krewnych i przyjaciół? Odpowiedź znajdujemy w jej Dziejach duszy: „Nareszcie znalazłam moje powołanie, moim powołaniem jest miłość. Tak, znalazłam swoje miejsce w Kościele. W sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością, w ten sposób będę wszystkim i moje marzenie zostanie spełnione”. Rzeczywiście, uśmiechnięta m i ł o ś ć Teresy wciąż promieniuje bezinteresownym pięknem i darmową wolnością. Nie odpycha, ale przyciąga. Nie skupia na sobie, ale wychodzi do drugiego. Nie budzi zawiści, ale zachwyca. Jest po prostu cudem, który wskazuje na samo centrum życia chrześcijańskiego – na Jezusa.
To ewangeliczne pojęcie miłosiernej miłości zaważyło w każdym razie o przyznaniu Teresie 19 X 1997 roku tytułu doktora... [więcej]

Konferencja na luty
Włodzimierz Tochmański OCD
BRACTWO SZKAPLERZNE (12)

Struktura prawna i praktyczna Bractwa dzisiaj

Mówiąc o strukturze prawnej apostolstwa szkaplerznego, powinniśmy wziąć pod uwagę normy prawne z Konstytucji Zakonu Karmelitów Bosych art. 49 oraz z Przepisów Wykonawczych OCD nr 13 i 56:
Wyrażamy to również przez nabożeństwo szkaplerza świętego, uznając, że należymy do Maryi i, przybrani w Jej cnoty, ukazujemy Jej postać światu.
Do dzieł najbardziej odpowiednich dla naszego Zakonu należy zaliczyć toskę o Bractwo Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel, którego członkowie wraz z nami przynależą do tej samej Rodziny Matki Naświętszej.
W różnorodnym apostolstwie maryjnym niech bracia prowadzą ożywioną działalność, zwłaszcza przez świadectwo własnego życia oraz nauczanie; nasze apostolstwo maryjne dokonuje się szczególnie przez propagowanie doświadczenia i nauki, jaką o Najświętszej Maryi Pannie pozostawili nam nasi święci w Karmelu, tak by Maryję Pannę przedstawić jako wzór modlitwy i łączności z Chrystusem, a Jej ewangeliczne życie jako drogę chrześcijan w pielgrzymowaniu wiary, nadziei i miłości; osiągamy to również i okazujemy przez szkaplerz Zakonu, przy pomocy którego wyrażamy też nasze poświęcenie się Maryi Pannie oraz cieszymy się Jej matczyną opieką.
Dla członków Bractwa w Kościele wydano w ostatnim czasie Normy Praktyczne dla Bractw Szkaplerza, zawarte w Obrzędzie błogosławieństwa i nałożenia... [więcej]

Rekolekcje Maryjne w Czernej
Rekolekcje zimowe w Czernej
dla Rodziny Szkaplerznej
oraz niezrzeszonych noszących szkaplerz
lub pragnących przyjąć szatę Maryi

2 – 4 lutego 2024
Maryja jest bardziej Matką niż Królową (św. Teresa od Dz. J.).
Najbardziej wpływowa kobieta świata naszą Siostrą.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.
Przewodniczy o. Włodzimierz Tochmański OCD

Zgłoszenia i informacje:
Dom Rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Czerna 196 32-065 Krzeszowice,
+ Google Map https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Czerna+196+Krzeszowice+32-065

tel. 784 975 824 tel. 12 282 12 45 rekol@karmel.pl
www.rekolekcjeczerna.pl
<< 1 z 31 >>

Powered by PsNews

 
szkaplerz
Aby otrzymywać materiały formacyjne i informacje
o nowościach na naszej stronie
wpisz swój adres mailowy.

 

 

góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych