Liturgia nałożeniaModlitwyModlitwy świętychNowennyLitaniePieśniLiturgia GodzinRozważania

 


Dokument bez tytułu

OBRZĘD  BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
I  NAŁOŻENIA  SZKAPLERZA
Obrzędy wstępne

1. Celebrans, przed obrazem Matki Bożej, zwraca się do tych, którzy mają przyjąć Szkaplerz, i zachęca ich do właściwego uczestnictwa w celebracji.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W.       Amen.

K.        Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa narodzonego z Dziewicy Maryi, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

W. I z duchem Twoim.

2. Celebrans wyjaśnia pokrótce znaczenie błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza.

3. Można odczytać krótki fragment słowa Bożego, na przykład jeden z podanych:


Czytanie słowa Bożego

Modlitwa wstawiennicza wiernych
3. Prośmy Boga, naszego Ojca, przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi:
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, zostali przyobleczeni w Chrystusa łaską Ducha Świętego,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, żyli swoim chrzcielnym zobowiązaniem przyoblekania się w Chrystusa,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, zostali umocnieni w
wierze, nadziei i miłości,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, stali się żywymi członkami Rodziny karmelitańskiej,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, byli przedłużeniem tej miłości, jaką Jezus darzył swoją Matkę,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, przyoblekli się w cnoty Przeczystej Dziewicy, nauczyli się słuchać słowa Bożego i żyli nim każdego dnia,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, przez wstawiennictwo Maryi czerpali światło z kontemplacji, byli radośni w braterstwie i gorliwi w posługiwaniu innym,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ci, którzy przyjmują Szkaplerz, byli zawsze odziani w weselne szaty i gotowi na wejście do zgromadzenia świętych z Najświętszą Dziewicą,
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

            Modlitwa błogosławieństwa

4. Celebrans z rozłożonymi rękami odmawia następującą modlitwę :

K.        Ojcze Święty,który nad wszystko przedkładasz miłość i sprawiasz jej wzrost,Ty zechciałeś, aby Twój Jednorodzony Syn, JezusChrystus, przyjął nasze ludzkie ciało w łonie Dziewicy Maryi za sprawą Ducha Świętego;udziel Twojemu dziecku, które z pobożnością przyjmuje SzkaplerzRodziny Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel), łaski przyoblekania się w Pana Jezusawe wszystkich okolicznościach doczesnego życiadla osiągnięcia w ten sposób chwały wiecznej.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Następuje pokropienie wodą święconą.

            Nałożenie Szkaplerza

5. Celebrans nakłada Szkaplerz, mówiąc:

K.        Przyjmij ten Szkaplerz, przez który zostajesz włączony(a) w Rodzinę Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel; noś go jako znak macierzyńskiej opieki Dziewicy i twojego zaangażowania w Jej naśladowanie i posługiwanie. Niech Matka Boża dopomoże ci przyoblec się w Chrystusa. Niech On w tobie żyje, abyś oddawał(a) chwalę Trójcy Świętej i współpracował(a) w Kościele dla dobra braci.
      W. Amen.

6. Celebrans ogłasza włączenie do Rodziny karmelitańskiej w formie instytucjonalnej, tymi albo podobnymi słowami:
           

Na mocy udzielonej mi władzy,
dopuszczam cię do uczestnictwa
we wszystkich dobrach duchowych Zakonu
karmelitańskiego.

Celebrans wyjaśnia obowiązki i zadania, jakie wynikają z godnego przyjęcia Szkaplerza, i kończy obrzęd błogosławieństwem.

            Zakończenie obrzędu

7. Celebrans błogosławi, używając formy skróconej:

K.       Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.

W.Amen.

Albo

K.        Niech nas Bóg błogosławi,
broni od wszelkiego zła
i doprowadzi do życia wiecznego.

W.    Amen.

Imprimatur
+ Kazimierz Nycz, wik. gen.
Kraków, dnia 19 stycznia 2000 r.
L. 2748/99/2000

 
szkaplerz
 
góra strony
  Dokument bez tytułu

 

 
 

Strona Rodziny Szkaplerznej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych